Abgesagt

Advertisement

Internationale Ausstellung - 12. Dezember 2020

12. Dezember:    FCI-Gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1. Meldeschluss 14. Oktober 2020     (Meldegebühr: 45 Euro)
2. Meldeschluss 04. November 2020    (Meldegebühr: 55 Euro)

German Winner Show - 13. Dezember 2020

13. Dezember:    FCI-Gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1. Meldeschluss 14. Oktober 2020     (Meldegebühr: 45 Euro)
2. Meldeschluss 04. November 2020    (Meldegebühr: 55 Euro)

Kombinationsmeldung German Winner + Internationale Ausstellung

1. Meldeschluss 14. Oktober 2020     (Meldegebühr: 80 Euro)
2. Meldeschluss 04. November 2020    (Meldegebühr: 100 Euro)

Ausstellungsleitung:
VDH Service GmbH,
Postfach 10 41 54,
44041 Dortmund

Meldepapiere von und an:
s. Ausstellungsleitung

Tel. 02 31/5 65 00-0
Fax: 59 24 40
Kontakt: leipzig[at]vdh[.]de
Online-Meldungen: www.vdh.de/ausstellerportal

Bankverbindung:
VDH Service GmbH
Sparkasse Dortmund
IBAN: DE93440501990001170309
BIC: DORTDE33

Termin in Kalender exportieren
Eintragen (ics)

Top Partner
Premium Partner